Danh sách fanfic/đam mỹ HaeHyuk – HảiHách


Catch me if you can:  3shot , HE.

HaeHyuk drabble seriesNC17 | Smut , mystery, rape

Keep on dancing: Romance, 1shot, Ca sĩ nổi tiếng Hae x Vũ công yêu nghiệt Hyuk, HE. 

Khách sạn 66: NC17, horror. Chiếc ô tô dừng lại trước một khách sạn tồi tàn. Trời đang mưa như trút nước, đôi tình nhân quyết định phải qua đêm ở đây.

Shaving cream: 1shot, HE, H. 

 

[140511] Super Junior DongHae EunHyuk has finished the first tour… with 100,000 enthusiastic audiences


8aoOckd

Super Junior DongHae, EunHyuk with the last concert in Tokyo has finished their first Japan tour successfully.

Super Junior DongHae & EunHyuk the first tour “SUPER JUNIOR D&E THE 1st JAPAN TOUR 2014″ has been started in March with the first concert in Nagoya. Then it took place in the cities such as Tokyo, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Kobe, Niigata, Sapporo. This tour took place in 8 cities with 22 concerts and had 100000 cheering spectators, attracted a lot of attention. Continue reading

[Mp3 + Vid] Best ballad duet songs of Super Junior


 1. Your eyes – Yesung ft. KyuHyun                                                         Mp3          Clip
 2. Still You – DongHae ft. EunHyuk                                                         Mp3          Clip 
 3.  Story – RyeoWook ft. SungMin                                                           Mp3          Clip
 4.  Just like now – Ryeowook ft. DongHae                                               Mp3          Clip
 5. Now we go to meet – SungMin ft. YeSung                                           Mp3          Clip
 6. Confession – ShinDong ft. EunHyuk                                              Mp3          Clip1  Clip2
 7. A Doll – LeeTeuk ft. YeSung                                                                 Mp3          Clip
 8.  Looking at a picture – RyeoWook ft. YeSung                                       Mp3         Clip
 9. I love you Oh Thank you – KyuHyun ft. EunHyuk                                 Mp3         Clip
 10. 7 years of love – EunHyuk ft. RyeoWook/KyuHyun/ShinDong             Ver1    Ver2    Ver3
 11.  Love that I need – DongHae ft. EunHyuk                                            Mp3         hae cam
 12. You are emotion – KangIn ft. LeeTeuk                                                 Mp3         Clip 
 13.  Magic Castle – LeeTeuk ft. EunHyuk                                                   Mp3           Clip
 14. My love by my side – HeeChul ft. KangIn                                            Mp3           Clip