MTV EMA 2012 – Cách thức bình chọn cho SUPER JUNIOR


*Thể lệ

Có tổng cộng 3 vòng R1: Best Asian Act, R2: The Worldwide Act Asia Pacific và R3: the Worldwide Act

Vòng 1 Best Asia Act sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 và kết thúc vào ngày 14 tháng 10.
Người chiến thắng vòng 1 sẽ tiếp tục lọt vào vòng 2 “the Worldwide Act Asia Pacific” bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 và kết thúc vào ngày 29 tháng 10 .
Người chiến thắng vòng 2 sẽ đi tiếp vào vòng 3 “the Worldwide Act ” bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 và kết thúc vào ngày 9 tháng 11

Continue reading

[VOTE] How to vote for 2012 Mnet 20’s Choice ?


1. Link: http://global.mnet.com/choice/vote.m?clk=

Time: 12. 06. 07 (THU) 18:00 ~ 2012. 06. 27 (WED) 24:00 (KST)
Awards Ceremony: 2012.06.28(THU) 17:00-22:00 (5 Hour Live)
-Blue Carpet:17:00~19:00
-The Awards 19:00~22:00

(once a day per one ID, u can change ID to continue to vote)

2. Register if you don’t have an account Continue reading