Danh sách fanfic/đam mỹ HaeHyuk – HảiHách


Catch me if you can:  3shot , HE.

HaeHyuk drabble seriesNC17 | Smut , mystery, rape

Keep on dancing: Romance, 1shot, Ca sĩ nổi tiếng Hae x Vũ công yêu nghiệt Hyuk, HE. 

Khách sạn 66: NC17, horror. Chiếc ô tô dừng lại trước một khách sạn tồi tàn. Trời đang mưa như trút nước, đôi tình nhân quyết định phải qua đêm ở đây.

Shaving cream: 1shot, HE, H. 

 

[Mp3 + Vid] Best ballad duet songs of Super Junior


 1. Your eyes – Yesung ft. KyuHyun                                                         Mp3          Clip
 2. Still You – DongHae ft. EunHyuk                                                         Mp3          Clip 
 3.  Story – RyeoWook ft. SungMin                                                           Mp3          Clip
 4.  Just like now – Ryeowook ft. DongHae                                               Mp3          Clip
 5. Now we go to meet – SungMin ft. YeSung                                           Mp3          Clip
 6. Confession – ShinDong ft. EunHyuk                                              Mp3          Clip1  Clip2
 7. A Doll – LeeTeuk ft. YeSung                                                                 Mp3          Clip
 8.  Looking at a picture – RyeoWook ft. YeSung                                       Mp3         Clip
 9. I love you Oh Thank you – KyuHyun ft. EunHyuk                                 Mp3         Clip
 10. 7 years of love – EunHyuk ft. RyeoWook/KyuHyun/ShinDong             Ver1    Ver2    Ver3
 11.  Love that I need – DongHae ft. EunHyuk                                            Mp3         hae cam
 12. You are emotion – KangIn ft. LeeTeuk                                                 Mp3         Clip 
 13.  Magic Castle – LeeTeuk ft. EunHyuk                                                   Mp3           Clip
 14. My love by my side – HeeChul ft. KangIn                                            Mp3           Clip